HỆ THỐNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Phần mềm hỗ trợ từ xa
Phần mềm chứ ký số

Tải HDSD S-RIVER
Tải HDSD
Hỗ trợ kỹ thuật: Tổ CNTT - Cục ĐTNĐ VN
Điện thoại: 0439424750 - Email: cntt.viwa@gmail.com
BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTNET VIỆT NAM
Phiên bản dùng thử áp dụng tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam